banner_cannedpg_sc

banner_cannedpg_en_bottom

1 Petssion_CSnVeggies_Can_S
汁煮鲑鱼野菜车达芝士

85克

营养分析 :
水分 (上限) 77%
粗蛋白质 (最少) 13%
粗脂肪 (最少) 5%
粗纤维 (上限) 0.5%
灰质 (上限) 2%
成分材料 :
新鲜鲑鱼块 55%
车达乾奶酪 5%
木薯粉 3%
胡萝卜 2%
土豆 1%
成分材料 :
维生素和矿物质 1%
葵花籽油 0.3%
天然多醣胶 0.2%
牛磺酸 0.1%
水分 33%
1 Petssion_CSnVeggies_Can_S
红肉金枪鱼浸白鯷小鱼

85克

营养分析 :
水分 (上限) 74%
粗蛋白质 (最少) 18%
粗脂肪 (最少) 1%
粗纤维 (上限) 0.5%
灰质 (上限) 3%
成分材料 :
赤身金枪鱼肉 60%
新鲜小银鱼 8%
鱼粉 5%
木薯粉 2%
葵花籽油 1%
成分材料 :
维生素和矿物质 0.4%
天然多醣胶 0.2%
牛磺酸 0.1%
水分 23%
1 Petssion_CSnVeggies_Can_S
红肉金枪鱼浸滑鸡块

85克

营养分析 :
水分 (上限) 76%
粗蛋白质 (最少) 16%
粗脂肪 (最少) 3%
粗纤维 (上限) 0.5%
灰质 (上限) 2%
成分材料 :
赤身金枪鱼肉 50%
鸡肉 15%
木薯粉 3%
鸡油 2%
维生素和矿物质 0.5%
成分材料 :
葵花籽油 0.3%
天然多醣胶 0.2%
牛磺酸 0.1%
水分 29%
1 Petssion_CSnVeggies_Can_S
汁煮鲑鱼滑鸡块

85克

营养分析 :
水分 (上限) 76%
粗蛋白质 (最少) 14%
粗脂肪 (最少) 5%
粗纤维 (上限) 0.5%
灰质 (上限) 2%
成分材料 :
新鲜鲑鱼块 47%
鸡肉 15%
木薯粉 3%
鸡油 2%
维生素和矿物质 1%
成分材料 :
葵花籽油 0.3%
天然多醣胶 0.2%
牛磺酸 0.1%
水分 31%
1 Petssion_CSnVeggies_Can_S
厚切金枪鱼浸鸭肉粒

85克

营养分析 :
水分 (上限) 79%
粗蛋白质 (最少) 15%
粗脂肪 (最少) 1%
粗纤维 (上限) 0.5%
灰质 (上限) 2%
成分材料 :
金枪鱼柳 53%
鸭肉 7%
木薯粉 3%
葵花籽油 1%
维生素和矿物质 1%
成分材料 :
天然多醣胶 0.2%
牛磺酸 0.1%
水分 34%
1 Petssion_CSnVeggies_Can_S
清汤鸡肉农庄野菜

85克

营养分析 :
水分 (上限) 77%
粗蛋白质 (最少) 16%
粗脂肪 (最少) 2%
粗纤维 (上限) 0.5%
灰质 (上限) 2%
成分材料 :
鸡肉 59%
木薯粉 3%
胡萝卜 2%
鸡油 2%
土豆 1%
成分材料 :
维生素和矿物质 1%
酵母提取物 0.3%
天然多醣胶 0.2%
牛磺酸 0.1%
水分 32%
1 Petssion_CSnVeggies_Can_S
汁煮滑鸡块鸭肉粒

85克

营养分析 :
水分 (上限) 77%
粗蛋白质 (最少) 17%
粗脂肪 (最少) 1%
粗纤维 (上限) 0.5%
灰质 (上限) 2%
成分材料 :
鸡肉 59%
鸭肉 5%
木薯粉 3%
葵花籽油 1%
维生素和矿物质 1%
成分材料 :
酵母提取物 0.3%
天然多醣胶 0.2%
牛磺酸 0.1%
水分 31%
1 Petssion_CSnVeggies_Can_S
汁煮厚切金枪鱼牛柳粒

85克

营养分析 :
水分 (上限) 75%
粗蛋白质 (最少) 16%
粗脂肪 (最少) 1%
粗纤维 (上限) 0.5%
灰质 (上限) 2.5%
成分材料 :
金枪鱼柳 59%
牛肉 5%
木薯粉 3%
葵花籽油 1%
维生素和矿物质 1%
成分材料 :
天然多醣胶 0.2%
牛磺酸 0.1%
水分 31%
每天喂饲指引 (可分开多餐进食)
每 6 – 8 磅体重,建议每天喂饲 2 – 3 罐;如跟乾粮一拼喂饲,每罐请减少1/8杯乾粮。
哺乳期猫犬及6个月以下幼猫犬,建议喂饲2倍份量,每天分开喂饲3至4餐;6个月至1岁则喂饲每天2餐
老猫犬及减肥猫犬可因应体重及活动力减少喂饲份量。
#因应宠物体重及运动量,不能一概而论,主人需视乎情况,给宠物调整食量#
请经常提供足够新鲜水。
罐头开封后,必须于三天内进食。未吃的部份应倒入非铁制的保鲜容器内并盖好,才放入雪柜。请不要原罐放,否则可能造成食物变质、罐头也可能锈蚀。